Sorties liées : Buono! - Rottara Rottara

• Single V (03.12.2008)
Ventes : 5048 exemplaires


Sorties liées : Buono! - Rottara Rottara

Sorties liées : Buono! - Rottara Rottara
1. Rottara Rottara (Clip)

2. Rottara Rottara (TV Program ver.)

3. Rottara Rottara (Close-up ver.)
Sorties liées : Buono! - Rottara RottaraSorties liées : Buono! - Rottara RottaraSorties liées : Buono! - Rottara RottaraSorties liées : Buono! - Rottara RottaraSorties liées : Buono! - Rottara RottaraSorties liées : Buono! - Rottara Rottara

4. Rottara Rottara (Making-of du clip Part.2)
Sorties liées : Buono! - Rottara RottaraSorties liées : Buono! - Rottara RottaraSorties liées : Buono! - Rottara RottaraSorties liées : Buono! - Rottara RottaraSorties liées : Buono! - Rottara RottaraSorties liées : Buono! - Rottara RottaraSorties liées : Buono! - Rottara RottaraSorties liées : Buono! - Rottara RottaraSorties liées : Buono! - Rottara Rottara

Comments