Aug 18, 2016

Scans: ℃-ute Concert Tour 2008 Natsu ~Wasuretakunai Natsu~