Related releases: Minimoni. Ja Movie Okashina Dai Bôken!

• 27.11.2002
Genki Jirushi no Oomori Song (CD)


Sorties liées : Airi - Minimoni. Ja Movie Okashina Dai Bôken!
1. Genki Jirushi no Oomori Song
2. Okashi tsukutte okkasii~!

• 27.11.2002
Genki Jirushi no Oomori Song (Single V DVD)

Sorties liées : Airi - Minimoni. Ja Movie Okashina Dai Bôken!
1. Genki Jirushi no Oomori Song (MV)
2. Okashi tsukutte okkasii~! (MV)

• 21.01.2002
Minimoni. Ja Movie Okashina Dai Bôken! (Making-of VHS & DVD)

Sorties liées : Airi - Minimoni. Ja Movie Okashina Dai Bôken!Sorties liées : Airi - Minimoni. Ja Movie Okashina Dai Bôken!
Sorties liées : Airi - Minimoni. Ja Movie Okashina Dai Bôken!Sorties liées : Airi - Minimoni. Ja Movie Okashina Dai Bôken!Sorties liées : Airi - Minimoni. Ja Movie Okashina Dai Bôken!Sorties liées : Airi - Minimoni. Ja Movie Okashina Dai Bôken!Sorties liées : Airi - Minimoni. Ja Movie Okashina Dai Bôken!Sorties liées : Airi - Minimoni. Ja Movie Okashina Dai Bôken!Sorties liées : Airi - Minimoni. Ja Movie Okashina Dai Bôken!Sorties liées : Airi - Minimoni. Ja Movie Okashina Dai Bôken!Sorties liées : Airi - Minimoni. Ja Movie Okashina Dai Bôken!Sorties liées : Airi - Minimoni. Ja Movie Okashina Dai Bôken!Sorties liées : Airi - Minimoni. Ja Movie Okashina Dai Bôken!Sorties liées : Airi - Minimoni. Ja Movie Okashina Dai Bôken!Sorties liées : Airi - Minimoni. Ja Movie Okashina Dai Bôken!Sorties liées : Airi - Minimoni. Ja Movie Okashina Dai Bôken!Sorties liées : Airi - Minimoni. Ja Movie Okashina Dai Bôken!

• 19.02.2003
Minimoni. Ja Movie Okashina Dai Bôken! (OST)

Sorties liées : Airi - Minimoni. Ja Movie Okashina Dai Bôken!

1. Minimoni. Town no Minimoni. Café
2. Okashi tsukutte okkasii~!
3. Watashi wa kono yo de ichiban bijin
4. Minimoni. Café de Osôdô
5. Minimoni. no dekkai tabi (Remix for ja movie)
6. Jôchama no himitsu
7. Nakajeriin-jou ni shinobi kome!
8. Kyôi no Reizôko * Sono na wa reizô
9. Chika no rôya kara nigedasou
10. Suki suki kirai kirai kirai suki.
11. Fushigina pocket
12. Taose! Shûkuriimu man
13. Kuzure yuku Nakajeriin-jou
14. Tadaima Minimoni. Café
15. Sayonara Minimoni. Café
16. Genki Jirushi no Oomori Song
17. Curtain Call

Comments