Setlist : Suzuki Airi Birthday Event 2020 Dai san-kai AiriMania-kai

1. Tsuugaku Vector
2. Café Buono!
3. RIN
4. Kimi ni dake hitomishiri
5. Easy to smile
6. Yes! All my family

Comments