setlist : Suzuki Airi FC Event 2021 ~Kokoro no Sakebi wo Choko ni shitemita~

1st event

(Opening act) DADDY! DADDY! DO! with Keita Suzuki (Joujou Gundan)
- Suzuki Airi no Fugafuga radio
-Opening Talk
1. Watashi no Migigawa
2. Urahara (Buono!)
5. Bagel ni Ham & Cheese (℃-ute)
4. Koi ING (Morning Musume。)
- Love talk
- Signed polaroid lottery
5. Kokoro no Sakebi wo Uta ni shitemita (℃-ute)

Comments